Rzeszów dba o wszystkie osiedla!

Każde sołectwo przyłączone do Rzeszowa staje się pełnoprawnym osiedlem, reprezentowanym przez Radę Osiedla oraz przedstawicieli w Radzie Miasta. Na nowych osiedlach natychmiast wprowadzone są standardy obowiązujące w całym mieście:

 • Oświata na wysokim poziomie, w żadnym z przyłączonych sołectw nie została zlikwidowana szkoła, istniejące obiekty oświatowe są remontowane i rozbudowywane, budowane są nowe placówki oświatowe,
 • Możliwość ubiegania się o stypendia dla uczniów i sportowców,
 • Domy kultury na każdym osiedlu,
 • Opieka społeczna dla potrzebujących,
 • Możliwość otrzymania mieszkania komunalnego,
 • Miejskie „becikowe” z tytułu urodzenia dziecka,
 • Wsparcie finansowe i organizacyjne inicjatyw społecznych, np. kół gospodyń, zespołów ludowych, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych,
 • Bieżące remonty ulic i chodników,
 • Całonocne oświetlenie uliczne,
 • Zimowe utrzymanie dróg,
 • Upiększanie terenów zielonych,
 • Udrażnianie rowów melioracyjnych,
 • Częsty wywóz odpadów komunalnych,
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 • Częste patrole Straży Miejskiej.

Zobacz, jakie inwestycje zrealizowano na nowych osiedlach oraz te, które zaplanowano do realizacji

Nowa szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 na os. Załęże
Nowa szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 na os. Załęże
Stypendia dla sportowców ufundowane przez Prezydenta Rzeszowa
Stypendia dla sportowców ufundowane przez Prezydenta Rzeszowa
Nowy dom kultury na os. Przybyszówka
Nowy dom kultury na os. Przybyszówka
Nowy blok z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Zielonej
Nowy blok z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Zielonej
Wieczornica listopadowa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej
Wieczornica listopadowa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej
Wyremontowana ul. Gronowa na os. Bzianka
Wyremontowana ul. Gronowa na os. Bzianka
Nocne oświetlenie ul. Dębickiej na Przybyszówce
Nocne oświetlenie ul. Dębickiej na Przybyszówce
Nowy plac zabaw z nasadzeniami na os. Budziwój
Nowy plac zabaw z nasadzeniami na os. Budziwój