Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Mieszkańcy Rzeszowa, obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa, uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Rzeszowie osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny.

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 7
tel. 17 875 46 13
e-mail: usc@um.rzeszow.pl