Rzeszów dla Ukrainy

Kontrolowanie prywatnych posesji pod kątem przestrzegania przepisów o zakazie spalania w piecach domowych śmieci i odpadów

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców miasta dotyczącymi uciążliwości zapachowych, Prezydent Miasta Rzeszowa kierując się przepisami ustawy "Prawo ochrony środowiska" upoważnił funkcjonariuszy straży miejskiej do kontrolowania prywatnych posesji pod kątem przestrzegania przepisów o zakazie spalania w piecach domowych śmieci i odpadów.

Za nieprzestrzeganie tego zakazu grożą sankcje karne:
- kara grzywny od 20 do 5 000 zł,
- kara aresztu od 5 do 30 dni.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.