Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega do odwołania system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rzeszowa.

Dyżury prowadzone będą wyłącznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, e-maila, aplikacji Skype lub aplikacji Google Hangouts.

Aby skorzystać z porady należy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomocprawna@erzeszow.pl, przesłać wniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem poniżej).

Po złożeniu ww. dokumentu prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Ponadto informujemy, że wszystkie umówione wizyty w punktach od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, nie będą realizowane.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej, powinny złożyć wniosek w opisany powyżej sposób.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon (pod numerem 17 875 44 72).

Osoba składająca wniosek ustnie przez telefon zobowiązana będzie do podania przyczyny uzasadniającej odstąpienie od pisemnej formy wniosku oraz następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres,

- numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Po złożeniu wniosku prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zobacz więcej informacji: wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanych przez Miasto Rzeszów, zasady udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Miasta Rzeszowa.