Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje

Punkty Obsługi Podróżnego:

 1. przy ul. Lisa Kuli 20, tel. 17 748 13 46
 2. przy ul. Targowej 1 (parter), tel. 17 748 13 47
 3. przy ul. Grottgera 22, tel. 17 748 13 45
 4. przy ul. Trembeckiego 3, tel. 17 86 60 360
 5. przy ul. Towarnickiego 7 (Dworzec Lokalny), tel. 17 784 13 42, 17 748 13 36,
 6. Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” ul. Rejtana 65 (I piętro) tel. 17 748 1349
 7. Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat” ul. Krakowska 20 (I poziom) tel. 17 748 13 48

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od lipca 2015 r. wprowadzona została Rzeszowska Karta Miejska, która jest nowym nośnikiem biletów komunikacji miejskiej i wydawana jest bezpłatnie.


Działania związane z windykacją mandatów za jazdę bez ważnego biletu

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że podejmuje kolejne działania zmierzające do nakłonienia pasażerów poruszających się autobusami miejskimi do zapłaty zaległych wezwań do zapłaty (potocznie zwanych mandatami).

W tym celu ZTM rozpocznie:

Współpraca z Policją w sprawie ścigania szalbierstwa.

1. Kierowane będą na Policję zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia z art. 121 Kodeksu wykroczeń. Pasażer, który pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w Uchwale Rady Miasta Rzeszowa, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru zapłaty należności wyłudzi przejazd komunikacją miejską będzie mógł spodziewać się skierowania sprawy na Policję, a następnie wniosku o ukaranie do Sądu. Szalbierstwo zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Umieszczanie notorycznych gapowiczów w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG)

2. Pasażer, który notorycznie nie płaci za przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej może zostać wpisany do rejestru dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG).
Konsekwencje wynikające dla pasażera:

 • odmowa udzielenia kredytu lub leasingu
 • trudności przy zakupach na raty
 • brak możliwości zawarcia umowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu oraz telewizji kablowej
 • utrata wiarygodności płatniczej

By nie trafić na listę nierzetelnych dłużników prosimy pasażerów o kasowanie biletów w komunikacji miejskiej.

Podjęcie przez ZTM w Rzeszowie powyższych działań jest podyktowane chęcią zmobilizowania notorycznych gapowiczów do zapłaty mandatów. Nie można zapominać o tym, że szerokie grono pasażerów reguluje wystawione wezwania do zapłaty w terminie. Pasażerowie, którzy do tego grona się nie zaliczają powinni spodziewać się skierowania sprawy na Policję oraz wpisu do Rejestru Dłużników BIG, co uniemożliwi załatwienie wielu codziennych spraw takich jak między innymi uzyskanie kredytu czy zakup abonamentu telefonii komórkowej.  


Nowe rozkłady jazdy będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej http://ztm.erzeszow.pl oraz na przystankach autobusowych.

Wzór karty
Wzór karty