Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich w sprawie zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw:

 • ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – z dnia 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz
 • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – z dnia 1 stycznia 2013r. na 1 stycznia 2015 r.

Do dnia 1 stycznia 2015 r. – terminu wejścia w życie wskazanych wyżej ustaw przedłożone zostaje obowiązywanie aktualnie obowiązującej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jednakże omawianą ustawę uchwaloną w dniu 7 grudnia 2012 r. wdrożono niektóre z rozwiązań, których wejście w życie przewidziane było pierwotnie na dzień 1 stycznia 2013 r. poprzez znowelizowanie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wprowadzone zmiany w tej ustawie ułatwią obywatelom procedury związane z meldunkiem i polegają na:

 • zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy;
 • zniesieniu obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 • zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy w zakresie kontroli spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 • wprowadzeniu możliwości wykonania formalności meldunkowych przez pełnomocnika;
 • wprowadzeniu możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
 • wydłużeniu z 4 do 30 dni terminu na realizację obowiązku meldunkowego;
 • zniesieniu karalności za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli UE oraz obywateli EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej;
 • odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy meldowaniu się informacji o wykształceniu, obowiązku meldunkowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego;
 • wydłużeniu z 3 do 6 miesięcy długości okresu wyjazdu zagranicznego, który będzie objęty obowiązkiem zgłoszenia w organie ewidencji ludności.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2012 r., z wyjątkiem dwóch znowelizowanych przepisów karnych ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Wszelkich wyjaśnień i wątpliwości związanych ze zmianą procedury meldunkowej udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich – ul. Okrzei 1, tel.: 17 875 43 89, 17 875 43 91, 17 875 43 96, e-mail: so@erzeszow.pl.