Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa uprzejmie informuje, że z dniem 18 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498), która znosi obowiązek uzyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, wprowadzony ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.732).

Zgłoszenia zbiórek publicznych będzie można dokonać elektronicznie na ogólnopolskim internetowym portalu zbiórek ZBIÓRKI.GOV.PLprowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji lub drogą pocztową. Zbiórki elektroniczne np. przez przelewy będzie można prowadzić od 18 lipca br. bez dodatkowych formalności. Zniesiona zostaje również opłata skarbowa dla organizatorów oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji na stronie – mac.gov.pl/zbiórki.