Jakość powietrza w Rzeszowie

System monitoringu jakości powietrza

Za monitoring jakości powietrza dla miasta Rzeszowa odpowiedzialny jest Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego w Rzeszowie. W Rzeszowie działają dwie stacje pomiarowe: przy ul. Rejtana oraz przy ul. Asnyka/Piłsudskiego, które funkcjonują w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Bieżące dane dotyczące jakości powietrza

Dane pomiarowe Inspekcji Ochrony Środowiska z wyszukiwarką stacji pomiarowych w danym województwie znajdują się pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

Mapy trzydniowych prognoz jakości powietrza dla województwa podkarpackiego: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=podkarpackie

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - raport za rok 2020 dostępny jest na stronie internetowej Inspekcji Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1423 

Mapa monitoringu jakości powietrza ze stacjami z zaznaczeniem indeksu jakości powietrza znajduje sie pod adresem: https://stacje.wios.rzeszow.pl/

Komunikaty dla alergików

Pracownicy Zakładu Monitoringu Środowiska Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzą całoroczny monitoring alergennych ziaren pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu. Stacja monitoringu zlokalizowana jest na dachu budynku A2 UR przy ul. Kopisto i działa nieprzerwanie od 1997 r.

Komunikaty dla alergików wraz z prognozą zagrożenia alergennym pyłkiem będą pojawiały się na stronie internetowej co tydzień od lutego do października.

Zobacz aktualny komunikat dla alergików.