Rzeszów dla Ukrainy

Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta

URZĄD BLIŻEJ CIEBIE!

16 marca 2015 r. został otworzony Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii „Rzeszów”. Jest on czynny przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Punkt mieści się na piętrze +2.

Obsługujemy Mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich:

 •     wydanie lub wymiana dowodu osobistego,
 •     zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 •     wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 •     nadanie numeru PESEL,

w zakresie spraw komunikacji:

 •     rejestracja pojazdu,
 •     zgłoszenie sprzedaży  pojazdu,
 •     wydanie prawa jazdy.

Płatności z tytułu wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego mogą być dokonane w kasie każdego banku, kartą płatniczą w Punkcie Obsługi Mieszkańców (VISA, MasterCard).
W oddziale urzędu można dowiedzieć się również jakie wydarzenia kulturalne i sportowe odbędą się w najbliższym czasie w mieście. Pracownik punktu udzieli informacji, w jaki sposób załatwić konkretną sprawę i skieruje do odpowiedniego wydziału urzędu. Punkt Obsługi Mieszkańców funkcjonuje również jako biuro podawcze Urzędu Miasta. Tutaj można zostawić pisma urzędowe adresowane do każdego wydziału Urzędu Miasta.

Kontakt z punktem w Galerii Rzeszów:
35-001 Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2
tel. 1 77 88 99 00
e-mail: punkt.rzeszow@resman.pl


7 kwietnia 2014 r. został otworzony Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”. Jest on czynny przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Punkt mieści się na I piętrze.

Obsługujemy Mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich:

 •     wydanie lub wymiana dowodu osobistego,
 •     zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 •     wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 •     nadanie numeru PESEL,

w zakresie spraw komunikacji:

 •     rejestracja pojazdu,
 •     zgłoszenie sprzedaży  pojazdu,
 •     wydanie prawa jazdy.

Płatności z tytułu wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego mogą być dokonane w kasie każdego banku, kartą płatniczą w Punkcie Obsługi Mieszkańców (VISA, MasterCard).
W oddziale urzędu można dowiedzieć się również jakie wydarzenia kulturalne i sportowe odbędą się w najbliższym czasie w mieście. Pracownik punktu udzieli informacji, w jaki sposób załatwić konkretną sprawę i skieruje do odpowiedniego wydziału urzędu. Punkt Obsługi Mieszkańców funkcjonuje również jako biuro podawcze Urzędu Miasta. Tutaj można zostawić pisma urzędowe adresowane do każdego wydziału Urzędu Miasta.

Kontakt z punktem w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów:
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 65, poziom +1
tel. tel. 1 77 88 99 00
e-mail: punkt.plaza@resman.pl


Od 7 maja 2012 r. funkcjonuje Punkt Obsługi Mieszkańców w galerii handlowej „Nowy Świat”. Jest on czynny przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Punkt mieści się na I piętrze galerii.

Obsługujemy Mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich:

 •     wydanie lub wymiana dowodu osobistego,
 •     zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 •     wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 •     nadanie numeru PESEL,

w zakresie spraw komunikacji:

 •     rejestracja pojazdu,
 •     zgłoszenie sprzedaży  pojazdu,
 •     wydanie prawa jazdy.

Płatności z tytułu wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego mogą być dokonane w kasie każdego banku (lub w Biurze Usług Płatniczych EUROSTAR w Galerii Handlowej Nowy Świat), kartą płatniczą w Punkcie Obsługi Mieszkańców (VISA, MasterCard).
W oddziale urzędu można dowiedzieć się również jakie wydarzenia kulturalne i sportowe odbędą się w najbliższym czasie w mieście. Pracownik punktu udzieli informacji, w jaki sposób załatwić konkretną sprawę i skieruje do odpowiedniego wydziału urzędu. Punkt Obsługi Mieszkańców funkcjonuje również jako biuro podawcze Urzędu Miasta. Tutaj można zostawić pisma urzędowe adresowane do każdego wydziału Urzędu Miasta.

Lokalizacja punktu w „Nowym Świecie” to same korzyści dla mieszkańców zachodniej części Rzeszowa. Korzystając z bogatej oferty galerii mogą oni przy okazji odwiedzić Punkt Obsługi Mieszkańców i załatwić ważne dla nich sprawy, bez konieczności dojeżdżania do centrum.

Kontakt z punktem w Galerii Handlowej Nowy Świat:
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 20, poziom 0
tel. tel. 1 77 88 99 00
e-mail: punkt.nowyswiat@resman.pl


Od 15 października 2011 r. w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall działa Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa. Punkt jest czynny 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Zlokalizowany jest na II piętrze. 

Obsługujemy Mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich:

 •     wydanie lub wymiana dowodu osobistego,
 •     zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 •     wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 •     nadanie numeru PESEL,

w zakresie spraw komunikacji:

 •     rejestracja pojazdu,
 •     zgłoszenie sprzedaży  pojazdu,
 •     wydanie prawa jazdy.

Można także złożyć pismo kierowane do urzędu. Pracownicy udzielą pomocy w każdej sprawie, skontaktują z konkretnym urzędnikiem, umówią na spotkanie. Można tu także pobrać urzędowe druki i uzyskać pomoc w ich wypełnieniu. W Punkcie Obsługi Mieszkańców można także uzyskać informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Kontakt z punktem w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall:
35-315 Rzeszów, al. Kopisto 1, poziom +2
tel. 1 77 88 99 00
e-mail: punkt.millenium@resman.pl

Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa
Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa
Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa
Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa