2020 rok

Wyremontowana ul. Lisa-Kuli ma nową nawierzchnię

W sierpniu została wyremontowana ul. Lisa-Kuli - jedna z głównych ulic w centrum miasta.

W ramach remontu z ulicy została ściągnięta zniszczona nawierzchnia, podbudowa została wzmocniona geosiatką, która zapobiegnie zapadaniu się jezdni. Ułożono nową nawierzchnię, poprawiono krawężniki, wyregulowano także studzienki. Na koniec namalowano na niej oznakowania poziomie. Przebudowano także kanalizację w rejonie Komendy Miejskiej Policji.

Koszt inwestycji to ponad milion złotych.

Wyremontowana ul. Lisa-Kuli
Wyremontowana ul. Lisa-Kuli
Wyremontowana ul. Lisa-Kuli