2020 rok

Zakończył się II etap przebudowy ul. Wieniawskiego

W czerwcu zakończyła się przebudowa ul. Wieniawskiego (II etap), łączącej osiedla Słocina i Zalesie.

Cała ulica Wieniawskiego ma prawie dwa kilometry długości i łączy dwa osiedla: Zalesie i Słocinę. Wcześniej była wąską drogą, na której z trudem wymijały się dwa samochody. Nie było chodników. W 2012 r. przebudowano jej część, w ramach I etapu prac.

Gdy zaczęto budować nowe osiedla bloków i szeregówek, poszerzenie ulicy stało się koniecznością. Zapadła decyzja o przebudowie pozostałej części ulicy.

Zakres wykonanych prac objął: rozbudowę odcinka ul. Wieniawskiego od ul. Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego (przebudowę i poszerzenie jezdni do szerokości 7 m), budowę jednostronnego chodnika, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę oświetlenia, budowę zatok autobusowych.

Zakończona inwestycja usprawni ruch na ul. Łukasiewicza i Sikorskiego oraz pozwoli zmniejszyć korki w godzinach szczytu na głównych ulicach Słociny (Witolda, Paderewskiego, św. Rocha).

Przebudowa ul. Wieniawskiego kosztowała miasto nieco ponad 13,5 mln zł.

Ul. Wieniawskiego
Ul. Wieniawskiego
Ul. Wieniawskiego
Ul. Wieniawskiego