Parki w Rzeszowie

Park na Osiedlu Miłocin

W sierpniu 2018 r. została zrewitalizowana południowa części parku. Zachowano jego naturalny, leśny charakter. W ramach zagospodarowania wykonano: zejście od strony ulicy Tarnowskiej oraz 2 drewniane mostki umożliwiające komunikację pomiędzy dwoma częściami parku oddzielonymi zagłębieniem terenu. Układ komunikacyjny tworzą naturalne ścieżki, wzdłuż których zamontowano ławki.

Obok parku znajduje się plac zabaw, który doposażono w urządzenia zabawowe (zjeżdżalnie, huśtawkę, zestaw zabawowy), wybudowano strefę zabawową z piaskownicą, siłownię na wolnym powietrzu, wykonano utwardzone dojścia od strony ulicy Miłocińskiej. Strefa rekreacji została ogrodzona oraz oświetlona punktami oświetleniowymi, natomiast od strony północno-wschodniej wykonano nasadzenia krzewów. W obrębie placu zabaw zamontowano drewnianą altanę wyposażoną w stół i ławki.