Parki w Rzeszowie

Park przy ul. Rycerskiej

Park przy ul. Rycerskiej miasto przejęło w 2010 roku od marszałka województwa. Wykonano tam już pewne prace, m.in. rozebrany został stary mur, który oddzielał park od os. 1000-lecia, ustawiono 30 koszy na śmieci, posadzono blisko 50 drzew i ponad 600 krzewów, bylin i pnączy. Przeprowadzono też, za zgodą konserwatora, wycinkę starych i chorych drzew. Wybudowano w parku pierwszą w Rzeszowie ścieżkę z nawierzchnią typu ekoway. To nawierzchnia mineralno-żywiczna, która przepuszcza wodę. Ścieżka ma 300 m długości, ustawiono przy niej 11 ławek. 

Przeprowadzono remont pomnika 10 rąk znajdującego się przy parku oraz kapliczki Matki Bożej Różańcowej. Koszt dotychczasowych robót to ponad 374 tys. zł.

Obecnie dalsza rewitalizacja parku została wstrzymana (2019 r.), gdyż o zwrot nieruchomości ubiegają się jego byli spadkobiercy.