2009 rok

Wybudowano nową drogę łączącą centrum Rzeszowa z obwodnicą

2 września 2009 r. oficjalnie została otworzona nowa ulica, która połączyła Aleje Niepodległości z obwodnicą południową.

 Chcemy uczcić ten fakt nie ze względu na wielkość inwestycji ale ze względu na to, że ten krótki odcinek nowej drogi znacznie ułatwi ruch i pozwoli na szybszy dojazd do centrum mieszkańcom Słociny – powiedział Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Historia połączenia Alei Niepodległości z obwodnicą miasta sięga lat 60-tych. Wtedy to opracowano założenia techniczne do planu a następnie, w roku 1974 uchwalono Miejski Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego, który przewidywał połączenie obecnej obwodnicy, przez Krzyżanowskiego do Alei Niepodległości i następnie przez obecną ul. Kopisto i Most Zamkowy. Była to tzw. „trasa średnicowa”. Planowany odcinek nowej drogi zakładał, że będzie to ulica o czterech pasach ruchu.

W roku 1991 do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tej trasy, który jednak został oprotestowany przez jedną z mieszkanek osiedla. Od tego momentu, przez siedemnaście lat budowa nowej drogi była skutecznie blokowana.

W roku 2008 Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który również przewidywał przedłużenie ul. Krzyżanowskiego. Mimo kolejnych protestów mieszkańców, w lipcu 2008 r., na mocy znowelizowanej ustawy, Wydział Architektury wydał pozwolenie na budowę nowego odcinka drogi. We wrześniu 2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Połączenie ma długość 340 m, z czego nowy odcinek to 235 m. Wykonano również chodnik, ścieżkę rowerową, nowy przepust na potoku Czekaj, kanalizację deszczową, oświetlenie, zatokę autobusową oraz wybudowano nowe skrzyżowanie – rondo na Alei Niepodległości.

Wartość inwestycji to 3,2 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1 mln zł. Wykonawcą inwestycji była firma Drogbud.

Ul. Krzyżanowskiego