2010 rok

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej - ISPA, po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej - Fundusz Spójności

Realizacja projektu została podzielona na kontrakty:

1. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- budowę stacji pośredniego ozonowania z urządzeniami uzupełniającymi,
- budowę stacji filtrów węglowych z urządzeniami uzupełniającymi,
- instalację wyposażenia stacji pomp dla wody pofiltrowej,
- budowę pośredniej pompowni (przepompowni),
- budowę przewodów wodnych w zakładzie uzdatniania wody,
- instalację urządzeń stacji pomp dla dystrybucji wody do sieci,
- instalację filtrów pospiesznych w zakładzie uzdatniania wody,
- modernizację chlorowni.

Wykonawcą powyższego zadania została firma Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. Zakres rzeczowy został zrealizowany w okresie od października 2006 roku do listopada 2007 roku.

2. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Gospodarka Osadami

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- budowę stacji pomp popłuczyn i osadu w zakładzie uzdatniania wody,
- budowę osadnika,
- budowę zakładu (hali) odwadniania osadu,
- wyposażenie hali odwadniania osadu,
- modernizację odmulników.

Wykonawcą wyżej wymienionego zadania zostało konsorcjum firm VA TECH WABAG GmbH z siedzibą w Wiedniu i Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Badora i Spółka SJ. z siedzibą w Częstochowie. Zakres rzeczowy został zrealizowany w okresie od lutego 2007 roku do listopada 2008 roku.

W dniu 14 grudnia 2007 roku, decyzją Komisji Europejskiej zmieniającą Memorandum Finansowe z 2003 roku, realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2010 roku. Do projektu dodano trzeci kontrakt dotyczący rozbudowy zbiorników wodnych na osiedlu Krakowska – Południe w Rzeszowie.

3. Rozbudowa Zbiorników Wyrównawczych Wody

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- budowę, nowego zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 17,5 tys. m sześć.,
- budowę komory zasuw,
- budowę rurociągów technologicznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące projektu "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej" dostępne są na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie pod adresem: http://www.mpwik.rzeszow.pl/jrp/

Zakład Uzdatniania Wody Pitnej na os. Zwięczyca
Zakład Uzdatniania Wody Pitnej na os. Zwięczyca
Zakład Uzdatniania Wody Pitnej na os. Zwięczyca
Zakład Uzdatniania Wody Pitnej na os. Zwięczyca