2010 rok

Wybudowano budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 10 978 653 PLN
Kwota dofinansowania: 4 926 840 PLN
Wkład własny: 6 051 813 PLN

Nowy czterokondygnacyjny budynek, zawierający kondygnację podziemną, zaprojektowano jako prostokąt o wymiarach 35 m x 37 m i całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 4532 m kw. Natomiast przewiązka łącząca nowy obiekt z głównym budynkiem Zespołu Szkół Gospodarczych posiada trzy kondygnacje, w tym jedną podziemną, o łącznej powierzchni 132 m kw. Wykonano także przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne oraz niezbędne dla funkcjonowania budynku instalacje - sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, drenaż opaskowy wokół budynku oraz sieć: gazową, elektroenergetyczną, telefoniczną, komputerową i odgromową. Wewnątrz budynku powstały działy do kształcenia zawodowego zgodne z ofertą dydaktyczną rzeszowskiego Zespołu Szkół Gospodarczych. Dział gastronomiczny obejmuje cztery sale technologiczne oraz dwie sale obsługi konsumenta wraz z zapleczem. Dział odzieżowy składa się z dwóch pracowni do nauki zawodu oraz czterech pracowni do nauki przedmiotów teoretycznych. Ponadto, zaplanowano pięć sal do nauki języków obcych, cztery sale wykładowe oraz cztery pomieszczenia przeznaczone na gabinety dla pracowników i sekretariat. W części drugiego piętra znajdują się również sale stanowiące zaplecze sal obsługi konsumenta i świetlicę. Na parterze mieści się aula o powierzchni 234 m kw., natomiast w piwnicach przewidziano szatnie na pięćdziesiąt boksów dla poszczególnych klas.

Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok schodów prowadzących do frontowego wejścia budynku, zainstalowano podnośnik zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Do przemieszczania się po poszczególnych kondygnacjach budynku osobom niepełnosprawnym służy winda, natomiast każda sala ma drzwi o szerokości jednego metra. Na terenie budynku dydaktycznego znajdują się także toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych
Nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych
Nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych
Nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych