2012 rok

Przebudowanie ul. Podkarpackiej

We wtorek 20 listopada 2012 r. oficjalnie zakończono przebudowę ul. Podkarpackiej, pierwszej z drogowych inwestycji wchodzących w skład programu transportowego.

W ramach tej inwestycji przebudowano 1,7 km drogi, wzmacniając ją, poszerzając. Przebudowano trzy skrzyżowania: z ul. Poznańską, Matuszczaka i Wetlińską, wybudowano dodatkowy pas do skrętu w lewo w kierunku ul. Podkarpackiej oraz al. Batalionów Chłopskich, przebudowano 6 zatok autobusowych, wybudowano chodniki, zjazdy i ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej (3,1 km) po obu stronach drogi, drogę zbiorczą do przyległych terenów, prawie 1 km zabezpieczeń akustycznych w formie ekranów, ok. 9 tys. metrów linii kablowych oświetlenia ulicznego.

Dodatkowo przebudowano infrastrukturę techniczną (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne i energetyczne), sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniu z ul. Poznańską oraz wybudowano sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniu z ul. Matuszczaka. Przebudowano również dwa istniejące przejazdy kolejowe. W ramach robót wykonano również urządzenie zieleni, posadzono ok. 3,5 tys. krzewów ozdobnych.

Uroczyste otwarcie ulicy przez Prezydenta i mieszkańców
Ul. Podkarpacka