2012 rok

Wybudowanie regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Wartość zadania GMRz: 18 038 913 PLN
Kwota dofinansowania zadania GMRz: 15 333 076 PLN
Wkład własny GMRz: 2 705 837 PLN
Okres realizacji: 09.2010 r.- 08.2012 r.

Projekt jest II etapem budowy sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej. Przedmiot projektu Gminy Miasto Rzeszów (Partnera Wiodącego) i Gminy Krasne (Partnera Projektu) stanowi uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji pierwszego etapu sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan w latach 2005 – 2006.

W ramach realizacji projektu zaplanowano pokrycie szerokopasmowym dostępem do internetu, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i jednocześnie ekonomicznych urządzeń służących do bezprzewodowej transmisji danych, miasta Rzeszów i gminy wiejskiej Krasne. Celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz stworzenie warunków do jeszcze silniejszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w rejonie aglomeracji rzeszowskiej oraz całego regionu województwa podkarpackiego. Jest to możliwe, dzięki zwiększeniu obszaru dostępu do internetu i rozwoju związanych z tym usług dla mieszkańców oraz wzbogaceniu całej infrastruktury ResMan o nowoczesną technologię WiMax.

Zakres rzeczowy projektu
Jako uzupełnienie struktury sieci ResMAN powstały kolejne dwie stacje bazowe w częstotliwościach 3,5-3,7 GHz, które pozwolą na podłączenie obiektów położonych w dużej odległości. 11 stacji bazowych WiMAX, 8 zlokalizowanych w Rzeszowie oraz 3 w Krasnem, pełnią funkcję węzłów niższego poziomu. Stacje te są połączone 9 radioliniami na terenie Gminy Rzeszów i 3 w Gminie Krasne oraz 1 radiolinią łączącą centrum w Krasnem z centrum zarządzania w Rzeszowie, łącząc w 2 pierścienie wszystkie stacje bazowe sieci szkieletowej oraz stacje bazowe WiMAX. W rezultacie uzyskano dostęp do sieci przez kolejnych 61 budynków jednostek organizacyjnych administracji publicznej, odpowiednio 45 na terenie gminy Rzeszów i 15 na terenie gminy Krasne. Stacje te zintegrują lokalne sieci znajdujące się w tych budynkach w jedną sieć klasy metropolitalnej MAN z centrum zarządzania w Rzeszowie i centrum lokalnym w Urzędzie Gminy Krasne. W budynkach tych powstało 1666 nowych punktów dostępu do internetu w postaci portów sieciowych do podłączania komputerów PC. Szerokopasmowy internet socjalny jest udostępniony mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 110 punktów dostępu do internetu - hotspotów Wi-Fi. Wcześniej dołączone do sieci ResMAN budynki otrzymają urządzenia abonenckie WiMAX, co zapewniło polepszenie jej funkcjonowania oraz przepływność do uruchamianych e-usług w edukacji. We wszystkich budynkach sieci ResMAN będzie funkcjonował rozbudowywany w tym etapie profesjonalny system telefonii VoIP o kolejne 900 stanowisk, eliminujący tradycyjną sieć telefoniczną.

Logo Regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN