2012 rok

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu: 12 315 162 PLN
Kwota dofinansowania: 5 229 011 PLN
Wkład własny: 7 086 151 PLN
Okres realizacji: 01.2007 r. – 06.2012 r.

Zakres rzeczowy projektu został podzielony na trzy zadania:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina – Leśniczówka oraz Szajerówka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o długości ok. 3,2 km.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym o długości ok. 2,9 km.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym o długości ok. 2,7 km.

W wyniku realizacji projektu zostało wybudowane 8,8 kilometra sieci kanalizacyjnej miasta. Z podłączenia do niej będzie korzystać docelowo 3614 osób. Projekt umożliwi dostęp do kanalizacji sanitarnej następnym mieszkańcom nowo projektowanych osiedli oraz podniesie atrakcyjność miasta dla potencjalnych inwestorów, czy developerów. Tereny, na których jest realizowany projekt stanowią doskonałe miejsca do lokalizacji nowych inwestycji, zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i przedsiębiorców. Zachęca to również mieszkańców do zasiedlania tych dzielnic. Włączenie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej do obecnego systemu kanalizacyjnego Rzeszowa przyczyni się do znacznego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta. Realizacja projektu zapewni zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska oraz poprawę warunków sanitarnych mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego.