2013 rok

Wybudowano plac Allerhanda

Nosi imię Maurycego Allerhanda, wybitnego polskiego prawnika. Został wybudowany przed wejściem do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Oprócz samego placu powstał również ciąg pieszo – jezdny, który połączył sąd z ulicą Rejtana. Jego długość to 126 m. Szerokość placu wynosi 65 m. Zainstalowano tu również lampy oświetleniowe, nasadzono krzewy i drzewa. Postawiono ławeczki i kosze. Inwestycja kosztowała 1,2 mln zł i została sfinansowana z budżetu miasta.

Uroczystego otwarcia placu dokonał prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prezesi rzeszowskich sądów, przewodniczący Rady Osiedla oraz mieszkańcy.

Plac Allerhanda
Plac Allerhanda