2013 rok

Przebudowanie ul. Lubelskiej

W piątek 25 października 2013 r. oficjalnie otwarta została po gruntownej przebudowie ul. Lubelska. W uroczystościach wzięli udział m.in.: prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, proboszcz Ireneusz Folcik oraz przedstawiciele wykonawcy firma Mota Engel Central Europe na czele z dyrektorem Sławomirem Barczakiem. Inwestycja kosztowała prawie 30 mln zł i w 85 proc. była finansowana z funduszy europejskich.

Zakres robót:

- przebudowa ulicy na długości 3 km,
- przebudowa skrzyżowań z ul.: Wioślarską, Borową, z nowymi osiedlami mieszkaniowymi,
- wzmocnienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś,
- budowa chodników o długości 6 km,
- budowa ścieżek rowerowych o długości 6 km,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa dróg dojazdowych,
- budowa ekranów akustycznych - 5 736 m kw.,
- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej o długości 2,1 km,
- przekładka sieci wodociągowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej – wjazd do giełdy towarowej,
- nasadzenia drzew i krzewów w ilości 1 899 szt.

Ul. Lubelska
Prezydent i mieszkańcy uroczyście otwierają ul. Lubelską
Ul. Lubelska