2013 rok

Przebudowanie ul. Strażackiej

W poniedziałek, 30 września oficjalnie została przekazana do użytku część ul. Strażackiej. Ulica została przebudowana na odcinku od Granicznej do Jazowej (ok. 1 km). Zakres prac obejmował: budowę kanalizacji deszczowej, sieci teleinformatycznych, elektrycznych, budowę ciągu pieszo rowerowego, chodnika, zatoki autobusowej, oświetlenia. Koszt inwestycji to 4,1 mln zł. Wykonawcą byłą firma Eurovia.

Ul. Strażacka - uroczyste przecięcie wstęgi
Ul. Strażacka
Ul. Strażacka