2013 rok

Przebudowanie ulic na Słocinie

W poniedziałek 10 września 2013 r. oficjalnie zakończono trzy inwestycje drogowe w dzielnicy Słocina – przebudowę ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.

Koszt inwestycji to ok. 5,5 mln zł. Roboty drogowe obejmowały poszerzenie jezdni, położenie nowej nawierzchni, budowę zatok autobusowych, nowych chodników, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulic. Wybudowano również nową kanalizację deszczową.

Wykonawcami były firmy MPDiM i Strabag.

Przebudowana ulica Paderewskiego
Przebudowana ulica Witolda
Przebudowana ulica Powstańców Wielkopolskich