2013 rok

Rozbudowanie ul. Zelwerowicza

22 lipca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie ul. Zelwerowicza na rzeszowskim Zalesiu.

Zakres inwestycji obejmował: poszerzenie jezdni do 5.50 m na odcinku 922 m, budowę chodnika, odwodnienia, instalację oświetlenia ulicznego (29 sztuk lamp). Ponadto po lewej stronie ulicy, na odcinku sąsiadującym z terenem Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykonano mur oporowy długości 108 m zabezpieczający stopy fundamentowe wybudowanych budynków i parking.

Koszt realizowanej od października 2012 roku inwestycji wyniósł prawie 5,3 mln zł.

Ul. Zelwerowicza, fot. Bogdan Szczupaj
Ul. Zelwerowicza, fot. Bogdan Szczupaj