2013 rok

Wybudowany łącznik do autostrady

We wtorek, 30 kwietnia o godz. 17 pierwsze samochody ruszyły nową drogą, która połączyła rondo im. Kuronia z węzłem autostrady Rzeszów – Wschód.

Inwestycja realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu na terenie miasta Rzeszowa powstało 2,52 km drogi o parametrach drogi ekspresowej (od Ronda im. Kuronia do granic miasta). Powstały także niezbędne drogi serwisowe, dwa wiadukty oraz cztery przepusty. Na długości około 2,3 km zamontowane zostały ekrany dźwiękochłonne. Całość dopełniły nasadzenia zieleni. W trakcie budowy wykonawcy musieli zmierzyć się z nieprzewidzianym osiadaniem gruntu, co wpłynęło na termin realizacji inwestycji. 

Wartość inwestycji wyniosła ponad 90,7 mln zł; kwota dofinansowania – 68,1 mln zł; wkład własny – ponad 22,6 mln zł. Dalszy odcinek o długości 1,4 km (od granic miasta do węzła autostrady A4) zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, również przy udziale środków unijnych.

Celem projektu było wdrożenie aglomeracji rzeszowskiej w system łączący lokalny układ komunikacyjny z układem krajowym i międzynarodowym. Łącznik pozwala również na właściwe skomunikowanie miasta z międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów-Jasionka. Stworzenie ciągu obwodnic wokół Rzeszowa przenosi ruch samochodowy z pominięciem centrum, co przekłada się na zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącej sieci dróg i ulic Rzeszowa.

Łącznik do autostrady A4
Łącznik do autostrady A4