2014 rok

Rozbudowana ul. Kardynała Wojtyły na Osiedlu Biała

14 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku rozbudowanej ul. Kardynała Wojtyły na Osiedlu Biała. Wykonawcami robót była firma SKANSKA S.A. Inwestycja była realizowana na odcinku od wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 878 (aleja Sikorskiego) do mostu na rzece Strug. Jej zakończenie przyczyniło się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej i komfortu jazdy oraz do dalszego rozwoju tej części Rzeszowa, a także do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Zakres inwestycji obejmował: rozbudowę jezdni do szerokości 6 metrów na odcinku 2,4 km, budowę chodników, rozbudowę pętli autobusowej i zatok autobusowych. Przebudowano również sieć energetyczną, kanalizację deszczową i wodociągową oraz gazową.

Koszt inwestycji, która była współfinansowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, wyniósł ponad 10 mln zł.

Ul. Kardynała Wojtyły na Osiedlu Biała
Ul. Kardynała Wojtyły na Osiedlu Biała