2014 rok

Rozbudowana ulica Zawiszy

23 października 2014 r. odbyło się oddanie do użytku rozbudowanej ulicy Zawiszy. Inwestycja, realizowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórską do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską, miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, podniesienie paramentów technicznych ulicy oraz poprawę estetyki drogi i terenu przyległego.

Zakres inwestycji obejmował: poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m (na odcinku od ul. Podgórskiej do ul. 9 Dywizji Piechoty) oraz do szerokości 6,0 m (na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do ul. Świętokrzyskiej) – łącznie na długości 1086 m, budowę chodnika szerokości 2,0 m po lewej stronie ulicy, wykonanie kanalizacji deszczowej (na długości 402 m) odwadniającej pas drogowy oraz umożliwiającej odwodnienie przyległego terenu i wykonanie oświetlenia ulicznego (30 słupów i lamp).

Koszt całej inwestycji wyniósł prawie 2,65 mln zł.

Ul. Zawiszy