2014 rok

Wyremontowana ul. Strażacka

W piątek, 18 lipca 2014 r. z udziałem prezydenta, miejskich urzędników, radnych i mieszkańców osiedla Drabinanka odbyło się oficjalne otwarcie i przecięcie wstęgi na wyremontowanej ul. Strażackiej, która biegnie wszerz całego osiedla i łączy ulicę Kwiatkowskiego z al. Sikorskiego.

W związku z tym, że na Drabiniance wybudowano wiele nowych budynków mieszkalnych, wąska do tej pory ulica bez poboczy i oświetlenia stała się niewystarczająca i utrudniała życie nowym mieszkańcom dynamicznie rozwijającego się osiedla, prezydent podjął decyzję o rozbudowie ul. Strażackiej.

W latach 2006-07 został wyremontowany krótki odcinek ulicy - od Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną. Remont drugiego odcinka (o długości ok. 1 km) od skrzyżowania z ul. Graniczną i ul. Podgórską do skrzyżowania z ul. Jazową zakończył się jesienią ubiegłego roku. Wymieniono całkowicie nawierzchnię, ulicę poszerzono do 7 m, wybudowano chodnik prawostronny o szerokości 2 m i ciąg pieszo-jezdny lewostronny o szerokości 3 m. Przebudowano sieć gazową, wodociągową i sanitarną. Wybudowano oświetlenie uliczne.

Ostatni etap przebudowy - do al. Sikorskiego (ok. 550 m) rozpoczął się wczesną wiosną bieżącego roku. Wymieniono całkowicie nawierzchnię, ulicę poszerzono do 7 m, wybudowano chodnik prawostronny o szerokości 2 m i ciąg pieszo-jezdny lewostronny o szerokości 3 m. Wybudowano kolektor deszczowy. Przebudowano kolidujące z infrastrukturą techniczną inwestycji sieci gazowe, energetyczne i teletechniczne. Powstały również zatoczki autobusowe.

Zakończona inwestycja przyczyniła się znacząco do poprawy przejezdności przez miasto, poprawiła bezpieczeństwo ruchu i pieszych oraz poprawiła warunki działalności istniejących podmiotów gospodarczych.

Uroczyste otwarcie ul. Strażackiej przez Prezydenta i mieszkańców
Ul. Strażacka
Ul. Strażacka
Ul. Strażacka
Ul. Strażacka