2014 rok

Zmodernizowane placówki pomocy społecznej w Rzeszowie

Przedmiotem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Powstańców Styczniowych 37 oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie w celu pełnego dostosowania tych placówek do standardów obowiązującego prawa określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Wartość projektu: 6 250 077 PLN
Kwota dofinansowania: 4 000 341 PLN
Wkład własny: 2 249 736 PLN

Modernizacja budynków rzeszowskich domów pomocy społecznej obejmuje następujące prace:

1. Budynek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych - wykonano: nadbudowę budynku wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wykonanie zadaszenia nad istniejącym tarasem, roboty remontowe budynku (wymiana rynien i rur spustowych, schodów, podjazdu dla osób niepełnosprawnych), przewiązki (nadbudowa segmentu wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, roboty remontowe), segmentu mieszkalnego (docieplenie ścian zewnętrznych, roboty remontowe, zmiana konstrukcji dachu na dwuspadowy) oraz pomieszczeń kuchennych i pralni (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym osprzętem, wymiana płytek podłogowych i ściennych, malowanie pomieszczeń).
Ponadto wykonano instalację solarną, przebudowę pergoli śmietnikowej, wymianę windy oraz rozdzielni elektrycznej.
W wyniku realizacji projektu powierzchnia użytkowa budynku zwiększyła się o ponad 200 m kw.

2. Budynek DPS przy ul. Powstańców Śląskich - przebudowano 47 łazienek przy pokojach pensjonariuszy wraz z ich dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. W celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych planuje się przebudowę dachów wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe budynku oraz przebudowę szybu windowego o pomieszczenie przylegające go szybu wraz z wymianą windy osobowej na windę przystosowaną do przewozu osób na noszach. Rezultatem nadbudowy budynku wielofunkcyjnego będzie uzyskanie dodatkowa kondygnacja nadziemna. Prace z zakresu remontu elewacji obejmować będą malowanie tynków oraz wykonanie nowych balustrad balkonowych. Przewiduje się także budowę instalacji solarnej do ciepłej wody oraz budowę instalacji wewnętrznej telewizyjnej oraz remont placu manewrowego. W wyniku realizacji projektu zwiększy się powierzchnia użytkowa budynku o 600 m kw.

 

Budynek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych
Budynek DPS przy ul. Powstańców Śląskich