2014 rok

  • Nowy Dom Kultury na Zalesiu

  • Zmodernizowane placówki pomocy społecznej w Rzeszowie

  • Wyremontowana ul. Strażacka

  • Wybudowana hala sportowa w Budziwoju

  • Wybudowany nowoczesny dirtpark na Podpromiu

  • Przebudowana ulica Potockiego na Załężu

  • Rozbudowana ulica Zawiszy

  • Wybudowanie węzła komunikacyjnego aleja Wyzwolenia - ulica Warszawska

  • Rozbudowana ul. Kardynała Wojtyły na Osiedlu Biała