2015 rok

Wybudowany nowy dom kultury na Osiedlu Budziwój

12 października 2015 r. został uroczyście otwarty przez Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz licznie przybyłych na tę uroczystość mieszkańców Osiedla Budziwój nowy dom kultury przy ul. Herbowej, jednej z szesnastu filii Rzeszowskiego Domu Kultury.

W nowym budynku znajdują się: na parterze - sala widowiskowa ze sceną i zapleczem, garderoba, zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, siłownia, szatnia, zaplecze sanitarne, sala klubowa, pomieszczenie biurowe, natomiast na poddaszu - trzy pracownie (sale zajęć) i pokój instruktorów.

Koszt całej inwestycji wyniósł 1,8 mln zł (roboty budowlane – 1,7 mln zł, wyposażenie – 100 tys. zł). Zakres wykonanych robót obejmował: rozbiórkę starych budynków (dawnego klubu i obiektów towarzyszących), budowę nowego obiektu o powierzchni użytkowej ponad 560 m kw., wykonanie instalacji wewnętrznych i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, nowe zagospodarowanie terenu (zieleń i parkingi), przełożenie instalacji napowietrznych, nowe ogrodzenie oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „P&M” Pana Marcina Kołodzieja z Niebylca.

Nowy Dom Kultury przy ul. Herbowej
Nowy Dom Kultury przy ul. Herbowej
Uroczyste otwarcie budynku przez Prezydenta i Mieszkańców
Uroczyste otwarcie budynku przez Prezydenta i Mieszkańców
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne
Występy artystyczne