LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

2015 rok

Wybudowany Park Papieski

W niedzielę, 11 października w miejscu, gdzie 2 czerwca 1991 roku Mszę św. sprawował papież, dzisiaj już święty, Jan Paweł II, został uroczyście otwarty i poświęcony Park Papieski w Rzeszowie.

Park zajmuje ok. 17 hektarów powierzchni. Jego budowę rozpoczęto w roku 2005. W centralnej części znajduje się niewielki plac z obeliskiem ku czci Jana Pawła II, ustawionym kilka dni po śmierci Papieża, natomiast w kierunku Katedry Rzeszowskiej biegnie „Aleja Przesłania Papieskiego” na której ustawiono 14 tablic z utrwalonymi słowami homilii Jana Pawła II. O niepowtarzalnej urodzie Parku decydują przemyślane nasadzenia drzew i zieleni, elementy małej architektury, w tym sztuczny strumień z fontanną, amfiteatr, mostki, pergole i inne. Dla dzieci przygotowano plac zabaw. Park jest oświetlony i zaopatrzony w obszerny parking. Południowo-wschodnią część Parku, gdzie znajdują się stanowiska chronionego zimowita jesiennego, pozostawiono w stanie naturalnym.

Łączny koszt inwestycji sięgnął kwoty ponad 18,5 mln zł, w tym koszt realizacji ze strony miasta za okres 2005-2013 - prawie 6 mln zł, wykup działek – prawie 7 mln zł, w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 – ponad 5,5 mln zł. Autorem projektu Parku był Zakład Usług Projektowych Pana Adama Wojtana, natomiast wykonawcami: Zakład Remontowo-Budowlanemu Pana Jana Fary i Firma MATBUD Pani Sylwii Sikory.

Park Papieski, fot. Tadeusz Poźniak
Park Papieski, fot. Tadeusz Poźniak