2016 rok

Wybudowana ulica Jana Wywrockiego na Staroniwie

W dniu 23 września 2016 r. oficjalnie otwarta została ulica Jana Wywrockiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa – Julian Jaworski oraz Radni Miasta Rzeszowa – Konrad Fijołek, Czesław Chlebek, Mirosław Kwaśniak i Waldemar Wywrocki, natomiast poświecenia nowej drogi dokonał Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – ks. Stanisław Jamiński. Podczas uroczystości odbyła się również część artystyczna przygotowana przez Panią Iwonę Wywrocką – która wraz z Zespołem Wokalnym Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie wykonała piosenkę autorstwa Jana Wywrockiego i Małgorzaty Ostrzychowskiej pt. „Ballada historyczna o Rzeszowie” - Rzeszów to nie takie znów małe miasteczko… W uroczystości udział wzięły również przedstawicielki Stowarzyszenia Podkarpackich Krystyn – z Panią Profesor Krystyną Leśniak - Moczuk na czele oraz mieszkańcy osiedla.

Podczas uroczystości odbyła się również część artystyczna przygotowana przez Panią Iwonę Wywrocką – która wraz z Zespołem Wokalnym Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie wykonała piosenkę autorstwa Jana Wywrockiego i Małgorzaty Ostrzychowskiej (kiedyś nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 na ul. W. Pola) pt. „Ballada historyczna o Rzeszowie - Rzeszów to nie takie znów małe miasteczko…”.

Inwestycja była realizowana od początku grudnia 2014 r. do końca czerwca 2016 r. przez firmę STRABAG. Jej wybudowanie zapewniło dojazdu do istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w tej części miasta.

Zakres robót obejmował: budowę drogi o długości ponad 1,7 km, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych (5 sztuk), przebudowę skrzyżowania projektowanej drogi z ul. Strzelniczą, przebudowę odcinka ul. Potokowej, wykonanie skrzyżowań z planowanymi ulicami (drogami gminnymi), budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę instalacji gazowej oraz sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowę oświetlenia ulicznego kablowego wraz z oprawami LED.

Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 7,25 mln zł.

Prezydent przemawia podczas uroczystości otwarcia ul. Wywrockiego
Poświęcenie ul. Wywrockiego
Prezydent i mieszkańcy przecinają wstęgę podczas uroczystości otwarcia ul. Wywrockiego
ul. Wywrockiego
ul. Wywrockiego