2016 rok

Wybudowana ul. Iwonicka

31 maja odbyło się uroczyste zakończenie zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Iwonickiej - etap II na odcinku od ul. Iwonickiej do Pańskiej".

Zakres robót obejmował: budowę drogi o długości 520 m, budowę lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę miejsc postojowych (143 szt.), wykonanie drogi serwisowej, budowę kanalizacji deszczowej o długości 1 km, przebudowę i zabezpieczenie gazociągu oraz budowę oświetlenia drogowego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 2,5 mln zł.

Inwestycja, realizowana od lipca 2015 r. przez firmę SKANSKA S.A., będzie służyć usprawnieniu połączeń komunikacyjnych i poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez lepsze skomunikowanie rozbudowywanego Osiedla Mieszkaniowego "Projektant" z ul. Dębicką oraz mieszkańców ul. Pańskiej z siecią komunikacyjną miasta.

Prezydent Rzeszowa przemawia na uroczystym zakończeniu zadania
Ul. Iwonicka (2020 r.)