Rzeszów dla Ukrainy

2017 rok

Przebudowana al. Sikorskiego

19 grudnia, Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc otworzył kolejną, przebudowaną i poszerzoną do czterech pasów ruchu, ważną drogę wylotową w kierunku południowym, na której powstały także nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zatoczki autobusowe oraz cała infrastruktura podziemna.

Inwestycja realizowana była od początku sierpnia 2016 r. przez firmę Skanska. Roboty zakończono niemal pół roku przed terminem.

Zakres robót obejmował: rozbudowę alei Sikorskiego (od okolic ul. Malowniczej do granicy Rzeszowa z Tyczynem), łącznie na długości ponad 2,3 km, rozbudowę istniejącego skrzyżowania z ul. Karola Wojtyły, budowę drogi serwisowej, lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego (na długości prawie 1,2 km) oraz takiej samej długości chodnika, budowę pięciu nowych zatok, budowę oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, przebudowę rowów oraz rozbiórkę starych i budowę nowych przepustów, przebudowę infrastruktury technicznej (sieci gazowej, energetycznej i teletechnicznej), wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, wyburzenie 3 budynków.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 25,7 mln zł, w tym ponad 19,4 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Otwarcie ulicy, fot. Bartosz Frydrych
Otwarcie ulicy, fot. Bartosz Frydrych
Ul. Sikorskiego
Ul. Sikorskiego