Rzeszów dla Ukrainy

2017 rok

Wybudowany miejski łącznik z S19

7 grudnia oficjalnie został puszczony ruch na nowo wybudowanej drodze wojewódzkiej, na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe - S19.

Budowę łącznika miasto realizowało wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim. Inwestycja kosztowała ponad 105,5 mln zł, z czego 65 mln zł Miasto pozyskało z unijnego programu „Polska Wschodnia”.

– To bardzo ważna inwestycja dla miasta. To kontynuacja budowanej obwodnicy miejskiej – zachodniej i południowej. Zachodnia właśnie została zakończona. Kierowcy, jadący od strony Krosna, czy Jasła w kierunku Krakowa, Lublina, Warszawy, czy Przemyśla, nie muszą już wjeżdżać do centrum Rzeszowa. Łącznik jest częścią południowej autostradowej obwodnicy, którą będziemy budować w kierunku al. Sikorskiego i ulicy Krakowskiej. Chcemy ruch tranzytowy całkowicie wyprowadzić poza miasto – powiedział Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa.

Zakres robót obejmował: budowę odcinka drogi wojewódzkiej (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o łącznej długości ok. 3,46 km, rozbudowę odcinka drogi krajowej DK 19 długości ok. 0,6 km, budowę wiaduktu w ciągu ul. Podkarpackiej o długości konstrukcji nośnej 108 m, budowę trzech skrzyżowań, budowę dróg serwisowych o łącznej długości prawie 7 km, budowę dwóch zatok autobusowych, budowę chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 3 km, budowę przepustów i przejść ekologicznych dla zwierząt pod korpusem drogi, budowę kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED (229 punktów świetlnych) oraz przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej.

Łącznik z S19 jest częścią szlaku komunikacyjnego Via Carpthia, który ma połączyć północną i południową część Europy. Ciągnie się wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Uroczyste przecięcie wstęgi
Uroczyste przecięcie wstęgi
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19
Miejski łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe na S19