Rzeszów dla Ukrainy

2017 rok

Rozbudowana ul. Urocza na Drabiniance

5 października Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc uroczyście otworzył ul. Uroczą.

Inwestycja realizowana była przez firmę Strabag, Oddział w Rzeszowie. Zakres robót obejmował: rozbudowę ul. Uroczej, budowę połączenia ul. Uroczej z ul. Zaciszną, budowę ścieżek rowerowych szerokości po lewej stronie przy jezdni, budowę chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją (sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej). Wybudowano również oświetlenie uliczne wraz z lampami oświetleniowymi.

Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 3,5 mln zł.

Ul. Urocza
Ul. Urocza