2018 rok

Ulica Podgórska do nowo budowanych osiedli mieszkaniowych

30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc uroczyście otworzył ulicę Podgórską, łączącą ulicę Architektów z ulicą Zawiszy Czarnego. Biegnie ona do nowo budowanych osiedli mieszkaniowych i ma służyć usprawnieniu ruchu komunikacyjnego oraz zwiększeniu komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę STRABAG. Zakres inwestycji obejmował: przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej (oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej), budowę drogi o długości 430 m, obustronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, 183 miejsc postojowych, usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni oraz budowę zjazdów z budowanej drogi.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 1,85 mln zł.

Ulica Podgórska, łączącą ulicę Architektów z ulicą Zawiszy Czarnego
Uroczyste przecięcie wstęgi