2018 rok

Zrewitalizowany park i nowy plac zabaw na Osiedlu Miłocin

31 sierpnia prezydent Tadeusz Ferenc uroczyście otworzył plac zabaw i zrewitalizowany park zapewniający miły, rodzinny wypoczynek i rekreację mieszkańcom Miłocina.

Zakres inwestycji obejmował: doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe (zjeżdżalnie, huśtawkę, zestaw zabawowy), budowę strefy zabawowej z piaskownicą, urządzenie w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw siłowni na wolnym powietrzu, wykonanie utwardzonego dojścia od strony ulicy Miłocińskiej. Strefa rekreacji została ogrodzona oraz oświetlona punktami oświetleniowymi, natomiast od strony północno-wschodniej wykonano nasadzenia krzewów. W obrębie placu zabaw zamontowano drewnianą altanę wyposażoną w stół i ławki.

Założeniem zagospodarowania drugiej części parku - południowej, było zachowanie jego naturalnego, leśnego charakteru. W ramach zagospodarowania wykonano: zejście od strony ulicy Tarnowskiej oraz 2 drewniane mostki umożliwiające komunikację pomiędzy dwoma częściami parku oddzielonymi zagłębieniem terenu. Układ komunikacyjny tworzą naturalne ścieżki, wzdłuż których zamontowano ławki.

Łączny koszt inwestycji (łącznie z kosztem projektu) wyniósł ponad 340 tys. zł. Dokumentację projektową zagospodarowania parku przygotowała spółka APIS POLSKA z Jarosławia, a samą inwestycję zrealizowała Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza ROL-POL z Przewrotnego.

Plac zabaw w zrewitalizowanym parku na os. Miłocin
Siłownia na wolnym powietrzu w zrewitalizowanym parku na os. Miłocin
Zrewitalizowany park na os. Miłocin
Zrewitalizowany park na os. Miłocin
Zrewitalizowany park na os. Miłocin
Zrewitalizowany park na os. Miłocin
Zrewitalizowany park na os. Miłocin
Zrewitalizowany park na os. Miłocin