2018 rok

Rozbudowana ulica Panoramiczna

5 października odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej ulicy Panoramicznej - kolejnej inwestycji, która lepiej skomunikuje mieszkańców osiedli Staroniwa i Kmity z centrum miasta.

Inwestycję realizowała firma STRABAG. Zakres robót obejmował: budowę dróg z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi, budowę kanalizacji deszczowej, instalację oświetlenia.

Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 1,5 mln zł.

Uroczyste przecięcie wstęgi na otwarciu rozbudowanej ulicy Panoramicznej, fot. A. Baranowski
Rozbudowana ulica Panoramiczna, fot. A. Baranowski