2018 rok

Przebudowana ulica Kościuszki

W piątek, 12 października Prezydent Tadeusz Ferenc uroczyście otworzył po gruntownej przebudowie reprezentacyjną ulicę Kościuszki. Po oddanej w tamtym roku ulicy 3 Maja, to druga z ulic Śródmieścia, która zyskała nowy wystrój.

Celem inwestycji było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, w tym przede wszystkim pieszym, przy zachowaniu walorów architektonicznych, a także podniesienie nośności konstrukcji ulicy, która pełni również rolę drogi pożarowej.

Prace budowlane rozpoczęto pod koniec kwietnia i zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na długości 130 m, wykonanie nawierzchni ulicy z płyt granitowych, budowę obustronnych chodników, przebudowę sieci infastrukturalnych (kolektora kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci energetycznej niskiego napięcia - systemu oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie sieci teletechnicznej), odrestaurowanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz wykonanie elementów małej architektury.

Wykonawcą robót było konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Witmar" z Wiśniowej. Ich wartość sięgnęła kwoty prawie 2,6 mln zł.

Kolejnym krokiem upiększania miasta, który kilka lat temu rozpoczęły władze miasta od przebudowy placu farnego będzie remont ul. Mickiewicza oraz ul. Grunwaldzkiej.

Rzeszowskie Marżonetki
Rzeszowskie Szałamaistki
Prezydent Rzeszowa przemawia podczas uroczystości otwarcia przebudowanej ul. Kościuszki
Uroczyste przecięcie wstęgi
Mieszkańcy miasta zgromadzeni na uroczystości
Mieszkańcy miasta zgromadzeni na uroczystości
Przebudowana ul. Kościuszki (2018 r.)
Przebudowana ul. Kościuszki (2020 r.)
Przebudowana ul. Kościuszki (2020 r.)