Oznakuj swój rower

Celem akcji jest ograniczenie ryzyka kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery, a tym samym zwiększenie możliwości odzyskania skradzionego mienia. 

W środy, po wcześniejszej rezerwacji, Straż Miejska znakuje rowery mieszkańców zameldowanych na stałe w Rzeszowie. Termin można zarezerwować osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 178 754 670. Znakowanie odbywa się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Ofiar Katynia 1. Znakowane są tylko sprawne rowery, których właściciel jest pełnoletni (niepełnoletnich zapraszamy z prawnymi opiekunami), okaże dowód osobisty oraz dowód zakupu roweru lub złoży pisemne oświadczenie, że jest jego właścicielem. 

Akcja jest współorganizowana przez Straż Miejską w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa i Gazeta w Rzeszowie. Ma ona na celu ograniczenie ryzyka kradzieży oraz zwiększenie szansy na odzyskanie skradzionego roweru. Pierwsze znakowanie odbyło się 22 września 2012 r.

Znakowanie polega na naniesieniu na ramę roweru numeru identyfikacyjnego. Jest to wykonywane za pomocą mikroudarowego urządzenia, które powodując zmiany w strukturze metalu umożliwia odczyt numeru nawet po powierzchownym zatarciu znaków.

UWAGA!
Właścicieli sprzętu o znacznej wartości zachęcamy do dodatkowego oznakowania roweru w następujących miejscach: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.

Rejestracja w komputerowej bazie danych oznakowanego roweru odbywa się wyłącznie na podstawie:

  • dokumentu tożsamości właściciela / osoba pełnoletnia,
  • dowodu zakupu / paragon, faktura, umowa kupna lub oświadczenie, że jest się właścicielem roweru.
Ulotka - Znakowanie rowerów
Ulotka - Znakowanie rowerów
Ulotka - Znakowanie rowerów
Ulotka - Znakowanie rowerów