1

Muzeum Mleczarstwa

Zbiór pamiątek i dokumentów

Muzeum tworzyli pasjonaci mleczarstwa, spółdzielczości, nauczyciele, pracownicy Szkoły i zakładów mleczarskich z terenu Rzeszowszczyzny.

W muzeum, oprócz unikalnej w skali europejskiej kolekcji maszyn i urządzeń, pamiątek, dokumentów obejrzeć również można puchary, dyplomy obrazujące osiągnięcia nauczycieli i uczniów szkoły na przestrzeni lat. Wśród pamiątek szczególne miejsce zajmują:

  • dawne programy nauczania,
  • blankiety oryginalnych świadectw,
  • tabla absolwentów szkoły, najstarsze pochodzi z 1927 roku,
  • obrazy Lecha Łabaja wykonane w technice pasteli,
  • kroniki szkolne i odznaczenia,
  • medale okolicznościowe,
  • plansze z wzorami pieczęci Szkoły od początku jej istnienia,
  • okolicznościowe informatory o Szkole i foldery oraz monografia, której autorem jest nauczyciel matematyki Stanisław Wolsan.