1

Galerie

"Szajna" Galeria

13 marca 1997 roku, w 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy twórczej światowej sławy artysty teatru i plastyki - profesora Józefa Szajny, na zaadaptowanym, teatralnym strychu otworzono autorską galerię prac artysty.

Jest to jedyna w Polsce i na świecie stała ekspozycja prac profesora Józefa Szajny, jednego z najważniejszych artystów XX wieku. Wszystkie dzieła, które można oglądać w Galerii są darem Profesora dla Rzeszowa - miasta, w którym się urodził.

Autor ukazuje swój dorobek plastyczny pod kątem przeobrażeń estetycznych i warsztatowych, stąd obrazy i obiekty, kukły i rysunki oraz kolaże, tworzone w różnych okresach życia artysty.
W Galerii prezentowane są 54 prace: monumentalne obrazy, rysunki, collages, kompozycje przestrzenne oraz elementy scenografii do najwybitniejszych spektakli teatralnych Szajny. Ekspozycja jest retrospektywną prezentacją twórczości artysty.

Obok dzieł pokazywanych na wielu prestiżowych wystawach w kraju i za granicą znajdują się nowe, wystawiane po raz pierwszy, pochodzące z ostatniego okresu jego twórczości. Od momentu powstania Galeria jest miejscem spotkań artystów różnych sztuk: plastyków, pisarzy, muzyków, ludzi teatru.

Zwiedzanie Szajna Galerii dla grup zorganizowanych odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu w Dziale Sprzedaży i Marketingu – tel. 17 853 22 52 (istnieje możliwość zwiedzania połączona z projekcją filmu). Istnieje również możliwość indywidualnego zwiedzania w dni robocze (oprócz poniedziałków) po uprzednim kontakcie z Działem Sprzedaży i Marketingu w godz. 10.00 -16.00.

Galeria jest czynna również na 30 minut przed każdym wieczornym spektaklem na Dużej Scenie, dla posiadaczy aktualnych biletów na spektakl.

Państwowy Teatr im. W. Siemaszkowej Szajna Galeria
35-010 Rzeszów, Sokoła 7/9
http://teatr-rzeszow.pl/szajna-galeria/