1

Galerie

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Fotografia jest jedynym językiem rozumianym we wszystkich zakątkach świata, łączącym narody i kultury"
Helmut Gernsheim

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zajmuje się popularyzacją fotografii artystycznej. Prezentuje prace artystów fotografików z Rzeszowa oraz spoza regionu. Opiekuje się młodymi twórcami i promuje prace najbardziej utalentowanych w Galerii "Debiuty". Organizuje klubowe spotkania poniedziałkowe oraz plenery fotograficzne. Współpracuje z innymi galeriami oraz instytucjami.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 9

e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

http://www.fotogaleria.erzeszow.pl
Dyrektor: Ryszard Winiarski
tel. 17 85 32 445
czynna: poniedziałek - piątek w godz. 9 - 17, sobota w godz. 11 - 17.

Siedziba Galerii Fotografii przy ul. 3 Maja 9
Siedziba Galerii Fotografii przy ul. 3 Maja 9