1

Galerie

Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie powstało w 1962 roku. Zostało powołane jako instytucja wyrażająca mecenat państwa nad kulturą przez ówczesną Wojewódzką Radę Narodową. Celem galerii nie jest jedynie pokazywanie dzieł sztuki, ale głównie organizowanie życia kulturalnego środowiska plastycznego. A było ono w latach 60 tych, podobnie jak kraj, już odbudowane z powojennej pożogi. Podobnie XVII-wieczna synagoga zwana Nowomiejską, stała się siedzibą i ośrodkiem tego życia. Tu powstała galeria z dwiema najpiękniejszymi salami wystawowymi w południowo-wschodniej Polsce.
Odbudowany budynek nazwano „Domem Sztuki”. Mieszczą się w nim również siedziba Związku Polskich Artystów Plastyków oraz kilka pracowni plastycznych rzeszowskich twórców, galeria sprzedaży dzieł sztuki współczesnej oraz kawiarenka, będąca niekiedy najważniejszym miejscem spotkań i kontaktów twórców.
     Uroczyste otwarcie i inauguracja pracy galerii nastąpiło w listopadzie 1965 roku wystawą, która stała się znanym wydarzeniem w Polsce – „Jesienne konfrontacje”. Wystawa była pierwszą ważną inicjatywą BWA w Rzeszowie o charakterze ogólnopolskim. Przez tę wystawę „przewinęło się” wielu dziś znanych artystów jak Erna Rosenstein, Alfred Lenica, Benon Liberski, Kazimierz Mikulski, Jonasz Stern, Jan Szancenbach, Józef Szajna i wielu, wielu, z którymi kontakty owocowały indywidualnymi wystawami - zwykle głośnymi wydarzeniami artystycznymi.
     Podstawę funkcjonowania i organizacji życia środowiska tworzą wszelkiego rodzaju przeglądy i konkursy. Biuro wymyśliło ich i przeprowadziło, dziś trudną do zliczenia ilość i formuły. Wystarczy wymienić kilka, które choć ich historia przeminęła, do dziś są wymieniane i wspominane przez artystów: „Grafika kwartału”, „Salon Okręgowy ZPAP” itp. Z nich wytworzyła się forma konkursu obejmująca wszystkie dyscypliny, która przetrwała do dziś „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku”.
     Inną formą, bodaj najbardziej bezpośrednio wiążącą środowisko, owocującą wręcz prywatnymi więzami są plenery artystyczne. Pierwsze odbyły się w 1975 roku nad Soliną. Przez kolejne pięć lat Biuro zajmowało się propagowaniem piękna naszych stron. Uroki Bieszczadów podziwiali twórcy zagraniczni i niemal z całej Polski.
     Biuro Wystaw Artystycznych prowadzi od 1964 roku, również związaną ze statutem powinność – działalność edukacyjną. „Koło Miłośników Sztuki” rozpoczęło działalność od cyklicznych odczytów i rozmów o sztuce pod nazwą „Wieczory rozmów o sztuce”. Rozpoczął je prof. Włodzimierz Hodys, Jacek Kawałek, później kilku zaproszonych wybitnych znawców i teoretyków sztuki. Końcem lat 80 tych historyk sztuki pracujący w BWA Julian Ataman w niezastąpiony sposób prowadził te zajęcia. Stały się one niemal kursem przygotowawczym do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie plastyczne. Podobną drogę przebyły zajęcia plastyczne, które dla dzieci zawsze były formą uzupełnienia pozaszkolnej edukacji plastycznej a dla dzieci frajdą. Od wielu lat zajęcia te przekształciły się w kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych.
      „Koło Miłośników Sztuki” choć dawno straciło swą nazwę, funkcjonuje, ma swoich wychowanków, którzy dziś są profesjonalnymi historykami sztuki i jej twórcami.
     Obecnie Biuro posiada tysiąc prac z zakresu współczesnej twórczości: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, szkła i tkaniny artystycznej. Są wśród nich prace znanych i wybitnych polskich artystów m. in. Szajny, Nowosielskiego, Beksińskiego.   
Od 1994 roku Galeria jest instytucją samorządową. Jej organizatorem jest Prezydent Miasta. Choć w bezpośredni sposób kieruje życiem lokalnej społeczności twórców i miłośników sztuki, pośrednio zachowała swój wojewódzki charakter. Nadal jest wiodącą i największą galerią Podkarpacia.
     Wiele imprez, które odbyło się w ponad czterdziestoletniej historii biura było owocem współpracy Biura z niezliczonymi instytucjami z dziedzin pokrewnych. Stowarzyszeniami twórców plastyki, literatury, muzyki. Były to wystawy plastyczne, fotograficzne, koncerty, wieczory poezji, promocje książek, uroczystości jubileuszowe współpracujących z Biurem firm. Niektóre imprezy wpisały się w kalendarz życia kulturalnego a na ich wzór do dziś organizowane są podobne. Choćby ostatnio prezentowana moda była efektem współpracy z dyrekcją i młodzieżą Policealnego Studium Projektantów Mody w Rzeszowie.
     W ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest udział mecenatu prywatnego, który może w naszym lokalnym wymiarze dość chętnie uczestniczy w życiu naszej galerii. Dzięki pomocy rzeszowskich i regionalnych firm udało się na odpowiednim randze zapraszanych artystów poziomie przygotować i zorganizować wystawy: Zdzisława Beksińskiego, Józefa Szajny, Jerzego Dudy – Gracza, Franciszka Starowieyskiego.
Ta pomoc jest szczególnie widoczna przy okazji corocznie organizowanego wspomnianego już konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku”. Wystawa budzi zainteresowanie mediów, odbiorców i oczywiście artystów, do których jest adresowana. Mecenat Wojewody, Marszałka i Prezydenta Miasta świadczy o jej ugruntowanej randze. Jest miernikiem nie tylko kondycja podkarpackiej plastyki ale i nastrojów społecznych.

Galeria Sprzedaży Dzieł Sztuki Współczesnej (malarstwo, grafika, szkło artystyczne, ceramika, rzeźba, biżuteria, tkanina artystyczna, ubiór unikatowy, metaloplastyka, fotografia artystyczna) czynna:
- poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 17.00
- sobota 10.00 - 14.00

- niedziela nieczynne.
 

Dom Sztuki
35-002 Rzeszów

ul. Jana III Sobieskiego 18
http://www.bwa.rzeszow.pl 

Telefony:
Sekretariat: 17 853 36 67
Centrala: 17 853 38 11

Siedziba Biura Wystaw Artystycznych, fot. T. Poźniak
Siedziba Biura Wystaw Artystycznych, fot. T. Poźniak