Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Aktualności

Parametry techniczne kotłów gazowych instalowanych w projekcie "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"

Gmina Miasto Reszów informuje mieszkańców już uczestniczących oraz mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie "Wymiana źrodeł ciepła na terenie ROF", że w ramach realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, montowane będą urządzenia marki Wiessmann, typ Vitodens 100-W B1HF i B1KF

Szczegółowa informacja na temat parametrów technicznych ww. urządzeń znajduje się w "Karcie technicznej kotła", którą można pobrać ze strony lidera projektu pod linkiem: https://rof.org.pl/wymiana-zrodel-ciepla-parametry-urzadzen-grzewczych/ lub poniżej.

Przypominamy jednocześnie, iż do 30 września br. trwa uzupełniajacy nabór wniosków do ww. projektu, a szczegółowe informacje na teat zasad naboru i wymaganych dokumentów udosępnione są na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/.

Plakat kotły
Plakat kotły
Załączniki: