Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Aktualności

Uwaga! Zmiana Regulaminu naboru wniosków w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 31.08.2021 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 18), w którym umożliwono wzięcie udziału w projekcie odbiorcom indywidualnym zainteresowanym udziałem w projekcie poprzez korzystanie z ciepła sieciowego oraz odbiorcom zbiorowym tj. spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, lokalom komunalnym i budynkom należącym do JST zainteresowanym wymianą istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe.

Informujemy jednocześnie, że wzory weryfikacji technicznych z poprzednich wersji (tj. z wersji 14 z 23.10.2020 r., wersji 15 z 31.03.2021 r., wersji 16 z 05.05.2021r.) również będą akceptowane pod warunkiem, że w przypadku wyboru kotła gazowego KG3-1F zostanie skorygowana jego moc na 32 kW.

Aktualna wersja dokumentów jest dostępna na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.