Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Aktualności

Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach II naboru uzupełniającego do projektu dot. wymiany źródeł ciepła

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż na stronie https://rof.org.pl/listy-uczestnikow-projektu-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/  w dniu 28 lipca br. zostały opublikowane listy rankingowe dla odbiorców „indywidualnych” oraz dla odbiorców „zbiorowych”, dla wniosków złożonych w ramach II naboru uzupełniającego uczestników projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF", które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową.

Prosimy o zapoznanie się z wynikami przeprowadzonego naboru.

Plakat projektu dot. wymiany źródeł ciepła
Plakat projektu dot. wymiany źródeł ciepła