Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Aktualności

UWAGA! WZNAWIAMY NABÓR WNIOSKÓW od Beneficjentów w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż z dniem 25 maja 2020 r.:

- wznowiony zostaje nabór wniosków mieszkańców (odbiorców indywidualnych) w ramach projektów dot. wymiany źródeł ciepła;

- rozpoczyna się nabór ww. wniosków również dla odbiorców zbiorowych.

Wnioski można będzie składać do 31 lipca 2020r. włącznie, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Numer kontaktowy: 17 875 41 71, dodatkowo 17 875 41 73 i 17 875 41 75.


Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym aktualne wzory dokumentów) przekazywane są za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie ww. strony.

Kotły 2019 1 ver2
Kotły 2019 1 ver2